Hoppa till sidans innehåll


SVWF vill att alla personer inom förbundets discipliner skall ha ett aktivt försäkringsskydd. 
Därför rekommenderar SVWF sina medlemsföreningar att beställa licens till alla de medlemmar som någon gång är aktiv i föreningens träning. 


Aktuella listor på aktiva licenser finns i menyn till höger, under Aktiva Licenser
Grundpris licenser 2017*:
Barn,födda 2003 eller senare: 0:-

Vuxna, födda 2002 eller tidigare: 200:-
*Alla prissättningar och avgifter specificeras nedan. 


Regelverk licenser (antagits 2017-01-22)

1) Licensperioden (SVWF:s licens-år) löper från 1 april till 31 mars. Licensen är obligatorisk vid tävlingsdeltagande vid alla, av SVWF och IWWF, sanktionerade tävlingar både i Sverige och utomlands. Obligatoriskt är även giltigt medlemskap i en förening ansluten SVWF och/eller annat förbund/nation som i sin tur är ansluten IWWF. Tävlingsarrangörer är skyldiga att säkerhetsställa att alla tävlande har giltig licens

2) Beställa licenser - Föreningarna beställer licenser för sina medlemmar som önskar lösa licens av SVWF via Idrott Online. Licensen är giltig så snart SVWF fått beställningen från föreningen. Det är en förutsättning att varje individ som önskar licens innehar giltigt medlemskap i föreningen som gör beställningen. Föreningen faktureras i efterhand för samtliga, av föreningen, beställda licenser
Snabbguide för beställning finns Här.
Sent beställd licens skall verifieras till arrangören genom att åkaren har med kopia av licensbeställningen.
Om föreningen inte betalar licenser i tid kan föreningens medlemmar riskera att mista sin licens och därmed även rätten att tävla och erhålla resultat under säsongen.

3) Innan ingången av varje ny licensperiod (senast 30 april) ska samtliga vuxna licensinnehavare ha rätt (via sin förening) att förnya sin licens, inför kommande period, till en kostnad av SEK 200.
Från och med 1 maj är kostnaden SEK 400 för då innevarande period

4) För barn är licensen alltid gratis och kan av föreningen lösas när som helst utan kostnad.

5) Tävlingsåkare som vid ett specifikt tävlingstillfälle inte kan uppvisa giltig tävlingslicens skall förutom startavgiften erlägga en försäkringsavgift om SEK 400. Denna avgift gäller för alla, såväl barn som vuxna. Försäkringsavgiften skall betalas till SVWF´s bankgiro och betalningsbekräftelsen ska uppvisas till tävlingsarrangör. Denna bekräftelse ska också innehålla följande information, åkarens namn, personnummer, licensnummer (om åkaren haft licens tidigare) samt klubbtillhörighet.

Denna avgift medför inte att åkaren betalat licensavgift för innevarande period utan är endast en försäkringsavgift som gäller för aktuellt och specifikt tävlingstillfälle.

Om åkaren ifråga (vuxna) önskar lösa licens för innevarande period kan detta göras till en kostnad av SEK 400. Detta förutsatt att åkaren (vuxen) hade giltig tävlingslicens under direkt föregående licensperiod. Har tävlingsåkaren ej tidigare haft licens gäller punkt 6 (vuxna) och för barn punkt 4

6) Alla (barn/vuxna) som löser licens för första gången ska kunna göra detta, när som helst, även under innevarande licensperiod till grundkostnaden.

7) Åkare som tidigare haft tävlingslicens men valt att inte förnya sin licens inför kommande eller under innevarande period ska hanteras som att han/hon löser licens för första gången

8) Tävlingsåkare som, oavsett anledning, tävlat utan giltig licens (gäller barn/vuxna) och heller ej erlagt försäkringsavgift ska strykas ur resultatlistan och ges en formell varning samt i efterskott betala försäkringsavgiften innan licens beviljas. Upprepas detta en andra gång ska en straffavgift om SEK 1,500 erläggas och åkaren strykas ur resultatlistan innan tävlingsåkaren kan (via förening) lösa licens i enlighet med ovan punkter. Upprepas detta en tredje gång ska tävlingsåkaren nekas tävlingslicens under de två nästkommande licensperioderna samt strykas ur resultatlistan vid den aktuella tävlingen

9) Tävlingsarrangör som av någon anledning tillåter tävlande att starta utan vare sig erlagd försäkringsavgift eller giltig licens ska till SVWF erlägga en straffavgift motsvarande SEK 400 per åkare/tillfälle

 


Försäkring (inkluderad i licensen)

Licensen innefattar försäkring hos Folksam som gäller både vid tävling och organiserad träning.
Genom försäkringen kan man söka akutersättning vid skada.
Skadeanmälan sker per telefon till Folksam 0771-960 960.
Försäkringsinformation på Folksam.se
Mer information om försäkringen kan man få av Folksams kundtjänst på telefon 0771-950 950.

Uppdaterad: 09 JUN 2017 12:23
Skribent: SVWF

 

Hitta förening

 

 

Postadress:
Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet
Lagastigsgatan 6
287 32 Strömsnäsbruk

Kontakt:
Tel: +46709727829, +46704834963
E-post: This is a mailto link