Hoppa till sidans innehåll

Anti-doping


Kom ihåg att det är idrottsutövares ansvar att

  • Känna till och följa gällande regler
  • I samband med medicinsk behandling informera medicinsk personal om skyldigheter att inte använda förbjudna substanser eller metoder

Ledares m fl ansvar

  • Känna till och följa gällande regler
  • Medverka till att dopingkontroller kan genomföras
  • Även i övrigt främja en dopingfri idrott

Läs på riksidrottsförbundets hemsida och ta del av frågor som rör antidoping. Här framgår bland annat vilka läkemedel och preparat som är förbjudna vid träning och/eller tävling. Idrottsutövare som på medicinska grunder måste använda dopingklassade läkemedel ska ha möjlighet att utöva sin idrott. För vissa läkemedel och preparat som är förbjudna finns det därför möjlighet att söka dispens. Information om detta och hur man går till väga finns på RF:s hemsida.

För alla idrotter skiljer man på hög- respektive låg tävlingsnivå och dispensreglerna skiljer sig beroende på vilken kategori utövaren tillhör. Avseende vattenskidor, wakeboard och barfota räknas alla utövare som är 15 år eller äldre med licens som tillhörande kategorin hög tävlingsnivå. Övriga räknas till kategorin låg tävlingsnivå.

Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundet arbetar aktivt mot doping.
Arbetet finns beskrivet i SVWFs antidopingprogram som du hittar här (antidopingprogram).

Vad är doping?

Med doping menas bruk eller försök till bruk av förbjudna substanser eller metoder. Dopingbrott kan man även dömas för om man vägrar underkasta sig en dopingkontroll, försvårar en dopingkontrollprocess, innehar förbjudna substanser eller vid medhjälp till dopingförseelse.

För att sprida kunskap om dopingreglerna och förhindra ofrivillig doping tillhandahåller Riksidrottsförbundet två kompletterande dopinglistor:

"Röda listan" över dopingklassade läkemedel ges ut i samarbete med Apoteket. Här sammanfattas reglerna på ett lättillgängligt sätt.
Observera att "Röda listan" Dopinglistor inte är en fullständig lista över förbjudna preparat. WADAs dopinglista utgör själva regelverket som "Röda listan" är grundad på. Båda listorna finner du här

Därför är doping förbjudet

Sedan lång tid tillbaka är det förbjudet med doping inom idrotten. Argumenten för det är många men kan sammanfattas i fyra punkter:

  • Det är fusk att dopa sig. En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler.
  • Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat med stora hälsorisker för individen.
  • Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet. Doping utgör därigenom ett allvarligt hot mot idrotten som ungdomsorganisation och folkrörelse.
  • Det kan vara olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt svensk lag (Länk) förbjudet och kan ge upp till två års fängelse.

Hjälp - vart vänder jag mig?

Har du frågor om doping eller behöver personlig hjälp finns flera alternativ beroende på problemets art.

På RF:s hemsida finner du svar på de flesta frågor som rör antidoping. Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundets antidopingansvarig är Bertil Eek (This is a mailto link).

Behöver du veta mer om läkemedel och läkemedelsanvändning, t ex hur lång tid det tar innan du kan idrotta igen efter medicinering med dopingklassade läkemedel, kontakta Apotekens Läkemedelsjour, tel 08 - 454 81 45.

Samhällsfrågor

Har du frågor som gäller missbruk av dopingmedel kan Dopingjouren hjälpa till, tel 020 - 546 987. Du får vara anonym. Vet du någon som smugglar eller säljer dopingmedel? Ring Narkotikatipset, tel 112. Du får vara anonym.

Folkhälsoinstitutet, tel 08-566 135 00, svarar på frågor om samhällets insatser för att åtgärda dopingproblemet.

Håll dig informerad!

På RF:s antidopingsida finner mer information.

Uppdaterad: 21 APR 2016 10:01
Skribent: SVWF

Postadress:
Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet
Lagastigsgatan 6
287 32 Strömsnäsbruk

Kontakt:
Tel: +46709727829, +46704834963
E-post: This is a mailto link