Hoppa till sidans innehåll
Foto: Kansliet Liten bild

Att arrangera en tävling


Här kommer en hel del tips och annat inom ämnet Arrangera en tävling.
Vi i wakekommittén (WK) ser gärna att fler och fler klubbar arrangerar tävlingar, både för åkarna och för att marknadsföra sporten.

Kontakta gärna wakekommittéen om era frågor inte besvaras under rubrikerna nedan.
Lycka till med tävlingarna!

 

 

Sanktionerade tävlingar

Oavsett om det är en enskild tävling, cuptävling eller annan tävling skall tävlingen anmälas och därefter sanktioneras av SVWF. En av anledningarna till detta är dels WK skall kunna sammanställa en tävlingskalender som gäller för säsongen. Tävlingskalenderns målsättning är bland annat att se till att tävlingar och events inte krockar i möjligaste mån. Men även att de regler som finns, följs av arrangören.

Efter avslutad tävling ska en tävlingsrapport (mall hittar ni under Blanketter & filer på förbundssidan) skickas in till förbundskansliet tillsammans med resultatlistor undertecknade av huvuddomare och arrangör. Dessa listor skall innehålla all tävlingsinformation så som tävlinskod m.m. samt åkarens korrekta namn och klubbtillhörighet.

Kostnaden för att sanktionera en tävling bestäms av SVWF, IWWF E&A och IWWF.

 

Alla tävlande skall ha licens!

Licensen, som alla åkare bör ha hela säsongen, beställs via föreningen som åkaren är medlem i.
Kostnad för föreningen och mer information om detta finns under Förbund/Licenser på SVWFs hemsida.
Åkare utan licens får inte ställa upp i tävlingar och har heller ingen försäkring vid träning och tävling.
Det är arrangörens skyldighet att kontrollera om åkaren har licens. Se mer under Förbund/Licenser
 

Sm tullboden

 

Allmänt

Nedan följer allmäna instruktioner och tips för att arrangera en tävling. Därefter kommer specific info för båt- och kabeltävlingar

 

Domare och kalkylatorer 

Sedan 2004 finns det ett antal certifierade wakeboard- och wakeskatedomare samt kalkylatorer tillgängliga via SVWF (se länk). De kan bistå med hjälp kring planering av tävlingsschema, heatindelning, uppmätning av bana, kalkyleringsprogram, mm. Från SVWF kan även ett kalkyleringsprogram köpas (500 kr) vilket kommer att underlätta en hel del arbete för arrangören.

Till varje tävling behövs minst tre domare och en kalkylator. All bedömning sker från båten för båttävlingar och valfri plats med god sikt för kabel. Kalkylator placeras lämpligast tillsammans med kansliet. Är det en större tävling som sträcker sig över flera dagar rekommenderas minst fyra domare för att ge möjlighet till cirkulation mellan heaten. Även kalkylatorn kan behöva en assistent för avlastning om deltagarantalet överstiger ca 50 åkare.

Domare och kalkylatorer ställer upp gratis vid tävlingar. De kostnader som drabbar arrangören är reseersättning enligt skatteverkets regler samt kost och logi. Värt att nämna är även tillgången till utrustning såsom el, datorer, skrivare och mängder av papper.

domare

 

Säkerhet 

Se alltid till att ni har någon eller några som har ansvar för vad som händer kring arenan. Publik som badar i anslutning till arenan eller bilar som blockerar trafik eller transportvägar bör man hålla koll på. Även tillgång till läkare eller i bästa fall ambulans bör finnas i närheten av arenan. Vid större tävlingar är det lämpligt att hyra in walkie-talkies eller liknande för att underlätta kommunikationen mellan tävlingsledning, dragbåt, kansli och säkerhetsansvarig.
För att underlätta att larma vid en olycka finns en skylt som föreningen kan sätta upp på arenan.
Underlag finns under Förbund/Blanketter och Filer på förbundssidan.

 

Tillstånd

Sker tävlingen på en klubbs ordinarie anläggning krävs i regel inga tillstånd. Om annan plats har valts som arena kan tillstånd från länsstyrelsen, kustbevakning, polis och kommun krävas. Dessa kostar i regel några hundralappar och handläggningstiden kan dra ut på tiden. Med andra ord, planera i god tid om ni exempelvis vill arrangera en tävling mitt i en stad.

 

Mat och toaletter

Ligger arenan avigt till kan det vara lämpligt att hålla med någon form av matservering. En tävlingsdag kan bli lång. Åkare, funktionärer och publik behöver få både mat och dryck. Detta är kanske det enklaste sättet för en klubb att göra lite vinst på sitt arrangemang. Tillgång till toaletter är kanske onödigt att nämna, men se gärna till att det finns någon i närheten för tävlande och funktionärer.

 

Kostnader

En tävling behöver egentligen inte kosta så många kronor. De kostnader som uppstår för funktionärer, bensin mm täcks i regel av anmälningsavgifterna. Lyckas man däremot ragga några sponsorer och sälja lite mat, så kan föreningen t.o.m. gå pluss, räkna dock inte med några storvinster. Ju fler och större sponsorer ni lyckas värva desto större krav ställer de på er som arrangör, och kostnader för PA, program, affischer mm. kommer som ett brev på posten.

 

Inbjudan

Inför alla tävlingar bör det skickas ut en officiell inbjudan till klubbarna. Inbjudan skall innehålla uppgifter som datum, tid, plats, tävlingsform, klassindelning, anmälningsavgift, eventuell hemsida mm.
Åkare och publik uppskattar även om det finns information om boende och servering.
Inbjudan bör vara ute minst en månad före tävlingsdatumet.
WK hjälper till att länka inbjudningar i tävlingskalendern på webben.

 

Kabel

Arena

För att arrangera en tävling på kabel krävs det antingen en fullsize-kabel eller en 2.0-kabel. Båda funkar lika bra, dock hålls SM traditionellt sett på en fullsize-kabel. Det krävs dessutom att banan innehåller features, dvs kickers, boxar och rails. Vart själva åket och bedömningen börjar går att variera. Traditionellt brukar ett åk vara ungefär ett varv på en fullsize-kabel. Antingen börjar åket direkt från motortornet eller i början på en långsträcka. Då tävling arrangeras på 2.0-kabel brukar inga airtricks ingå i bedömningen, men det är upp till arrangören och huvuddomare att bestämma formatet på tävlingen.

Kabelförare och bryggansvarig

Alla som är involverade i arrangemanget av en tävling är otroligt viktiga. Även om det är relativt enkelt att köra en kabel är det viktigt att en erfaren förare under tävling. Den tävlande skall ges de bästa förutsättningarna för att kunna prestera sitt yttersta på sina åk. Om misstags görs av föraren kan det förstöra åket som i sin tur orsakar omstarter och eventuellt påverkar resultat. Det kan även vara bra att byta av föraren då det blir slitsamt att köra många timmar i sträck. Se till att avsetta funktionärer till detta!

Bryggansvarigs uppgift är att hjälpa åkarna på bryggan. Detta är inte ett måste om tex en speaker sköter information till åkarna. Bryggansvarig kontrollerar att åkare för nästkommande heat är på plats, kommunicera till förare eventuell hastighetsändring samt övrig information.

 

Båt

Arena

Funkar det att arrangera en tävling på vår lilla klubb? Självklart! Så länge ni har en hyfsad dragbåt och möjlighet att placera ut några bojar, två i början och två i slutet (med ca 30 meter emellan), som utmärker start och slut. Banans längd skall vara ca 370 meter lång. Enklaste sättet att mäta ut detta avstånd är genom att klocka banan med ett vanligt tidtagarur. Sträckan mellan bojarna skall ta ca 28-30 sekunder i normal ”wakeboardfart”. (Ytterligare information finns här). Vid ett stort deltagarantal kan det även vara värt att lägga startbryggan i linjemed banan för att effektivisera heaten.

 

 

Båtförare, linskötare och bryggansvarig

Alla som är involverade i arrangemanget av en tävling är otroligt viktiga. Valet av båtförare är kanske ett av de viktigaste besluten inför en tävling. Den tävlande skall ges de bästa förutsättningarna för att kunna prestera sitt yttersta på sina åk. Om tex hastigheten som uppges inte hålls eller om båtföraren kör för långt ifrån en slider, kan det påverka åkarens resultat katastrofalt. Välj därför alltid ut bra båtförare, det är ju trots allt för de tävlandes skull som tävlingen arrangeras.

Se alltid till att ni har en erfaren åkare som linskötare i båten. De andra i båten skall kunna koncentrera sig till 100% på sina uppgifter. Trasslande linor, fel linlängder etc. stör de andra i båten, men framför allt åkaren som förbereder sitt åk.

Bryggansvarigs uppgift är att hjälpa åkarna. Hen har god tid på sig att kolla uppgifter såsom åkhastighet, linlängd, passage av hinder mm i lugn och ro innan åket. Det är bryggansvarigs uppgift att förmedla dessa uppgifter vidare till båten.

Om inte båtförare, dockmaster och linskötare fungerar så riskerar det att bli en temposvag och seg tillställning. Underskatta aldrig betydelsen av dessa funktioner!

 

Plockbåt

Se alltid till att ni har en hämtbåt intill tävlingsområdet. Den huvudsakliga uppgiften för pick-up:en är att hämta upp åkare som faller. Om en olycka inträffar skall även denna båt snabbt kunna ingripa och hjälpa till. Finns sjukvårdsutbildad personal kan det vara lämpligt att placera den i hämt-båten. 

 

Summering

När man kommit hit i texten kan det kännas som ett stort arrangemang, men det är inga problem med en god framförhållning och bra struktur.
Ett tips om föreningen skall arrangera ett större mästerskap är att ta kontakt med SISU Idrottsutbildarna så kommer ni att kunna få hjälp med att skapa arbetsgrupper osv. vilket brukar vara till stor hjälp för föreningen.

wcpe

Uppdaterad: 20 APR 2017 10:20 Skribent: Kansliet

 

Hitta förening

 

                      CRAFT
  Officiell Textilpartner till SVWF

 

 

Vi är medlemmar i Städa Sverige

http://www.youtube.com/watch?v=GMDz_R3Wf5o

Postadress:
Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet
Slottsmöllan 10 B
302 31 Halmstad

Besöksadress:
Slottsmöllan 10 B, Röd info - Entré E vid obelisken
302 31 Halmstad

Kontakt:
Tel: +46704834963, +46765869290
E-post: This is a mailto link