Hoppa till sidans innehåll

Bidrag för idrottsföreningar


   
Finansiera Verksamheten  

För att kunna bygga upp en anläggning och utveckla föreningen behövs pengar! Pengarna behöver också komma in i stadig takt för att ev. löpande utgifter ska kunna betalas och för att förhoppningsvis spara en del till exempelvis en nyare båt. Föreningen kan ha olika inkomster, till exempel medlemsavgifter, lotterier och bidrag.
Föreningar som är medlem i SVWF kan även delta i uppdrag via Städa Sverige och genom detta få inkomster.
(Klicka på bilden för att komma till Städa Sverige)

 

www.stadasverige.se/for-foreningar/anmal-er/
Medlemsavgifter  

De första intäkterna brukar vara medlemsavgiften. Den får man bestämma på årsmötet varje år, och ju bättre anläggning och utveckling av klubben man får, desto mer är medlemsskapet värt. Det bör naturligtvis tänkas på att alla ska ha råd att vara medlemmar. Det bör också vara lite billigare som ungdom och junior att vara medlem, annars riskerar man snart att bli en förening för inbördes beundran. Då kommer snart förfallet och intresset svalnar för utveckling och underhåll.

 

 
Lokalt Aktivitetsstöd  
Från och med 1 januari 2014 gäller nya regler för det statliga lokala aktivitetsstödet, LOK-stödet. Dessa finner ni på RF.se
Men kortfattat om LOK-stöd

  • Bidragsberättigade deltagare är barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (från 2014) som deltar i en ledarledd gruppverksamhet
  • Bidrag utgår för maximalt 30 deltagare per sammankomst   
  • Redovisningsperioderna är 1 januari-30 juni och 1 juli-31 december. Ansökan görs via IdrottOnline senast 15 augusti för vårens aktiviteter och den 15 februari för höstens aktiviteter.
  • Ansökan om LOK-stöd ska innehålla redovisning av genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelade på ålder och kön.
Mer om LOK-stöd hittar på er ditt distriktsförbund    
 
 
Lotterier  

Det finns många olika typer av lotterier och olika sätt att sälja på. Om det finns några stora arrangemang i Er närhet, kan detta vara ett bra tillfälle att sälja lotter på. Första advent brukar de flesta städer ha tomteparader eller liknande, här finns det chans att dra in ganska stora pengar på en dags arbete. Festivaler eller andra publikdragande arrangemang, är också bra tillfällen att sälja lotter på. Det finns många olika sätt som sagt, det gäller bara att vara kreativ och komma med ideer.

 

 
Bidrag  
Det finns många bidrag som föreningar kan få. Om man får bidrag, är det viktigt att föreningen sköter sin bokföring. När man söker bidrag måste man skriva en ansökan där man berättar vad man ska göra.  

De flesta kommuner ger något sorts bidrag till föreningar. För att få bidrag måste man oftast registrera föreningen i kommunens föreningsregister. Dock varierar bidragsreglerna väldigt mycket från kommun till kommun och det går därför inte att säga något generellt om vad kommunerna erbjuder. Kommunerna kan ha bland annat sammankomstbidrag, hyresbidrag, lägerbidrag, verksamhetsbidrag, investeringsbidrag, kursbidrag och medlemsbidrag etc. Kontakta din egen kommuns Kultur och Fritidsförvaltning, för information ang. möjligheter till bidrag.

 

 
RF:s Anläggningsbidrag  

Skall föreningen bygga klubbstuga, bygga till, renovera m m då kan de finnas möjlighet att ansöka om RF:s anläggningsbidrag. Mer om anläggningsbidrag och hur man söker kan du hitta Här.

 

 
Arvsfonden  
Kammarkollegiet företräder arvsfondens intressen och förvaltar tillgångarna som en särskild fond. Fondens medel ska enligt lagen om Allmänna arvsfonden delas ut för att främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Sammanlagt ca 150-200 miljoner kronor per år delas ut till olika projekt. Fonden får årligen närmare 2 000 ansökningar om stöd. Ungefär 500 av dem beviljas stöd.

Ansökningskriterier:
  • Stöd ur Allmänna arvsfonden skall enligt lagen främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder.
  • Verksamhet som beviljas stöd skall vara nyskapande och utvecklande och kunna särskiljas från en organisations reguljära verksamhet.
  • Bidrag ges även för närvarande till ny- och ombyggnationer.
  • Ett projekt kan enligt praxis beviljas stöd ur Allmänna arvsfonden under högst tre år.
Läs mer på: www.arvsfonden.se
 
Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:52 Skribent: SVWF, Tobias Aderum

 

Hitta förening

 

                      CRAFT
  Officiell Textilpartner till SVWF

 

 

Vi är medlemmar i Städa Sverige

http://www.youtube.com/watch?v=GMDz_R3Wf5o

Postadress:
Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet
Slottsmöllan 10 B
302 31 Halmstad

Besöksadress:
Slottsmöllan 10 B, Röd info - Entré E vid obelisken
302 31 Halmstad

Kontakt:
Tel: +46704834963, +46765869290
E-post: This is a mailto link