Hoppa till sidans innehåll

Utvecklingsstöd 2022


Utvecklingsstöd 2022

Under 2022 kommer föreningar anslutna till SVWF kunna söka utvecklingsstöd för följande satsningar. Ni ansöker genom att mejla ifyllt ansökningsformulär och eventuella bilagor till This is a mailto link. Ni hittar ansökningsformuläret längst ned på sidan.

1. Utvecklingsstöd barn och ungdoms idrott

Medlet syftar till att främja barn och ungdomsidrott (upp t.o.m. 25 år) och nybörjarverksamhet, och är sökbart för föreningar som t.ex. vill bedriva idrottsskola inom någon av våra discipliner.

Kriterier för stödet

 • Krav på pedagogisk ledarutbildning. Godkända utbildningar är exempelvis: Grundutbildning för tränarefrån SISU-Idrottsutbildarna och SVWFs Tränare-1 utbildning eller motsvarande kompetens. I ansökan bifogar man relevant utbildningsbevis.
 • Projektet ska omfatta minst 12 aktivitetstimmar för målgruppen
 • Rekommenderas att innefatta disciplinspecifik teori
 • Projektet ska genomföras i linje med Barnens spelregler, i detta ingår att ledare i projektet ska kunna uppvisa prickfritt begränsat registerutdrag
 • Det bör i projektet inkluderas uppföljande schemalagda tillfällen där nybörjare är välkomna att testa sporten igen

Maximalt 8 000 kr per projekt

2. Utvecklingsstöd paraidrott

Medlet syftar till att främja paraidrott bland SVWFs föreningar. Medlet är sökbart för två olika inriktningar:
a) kompetensutveckling förening
b) aktiviteter i för personer med funktionsnedsättningar

Med paraidrott menas idrott för personer med olika former av, fysiska funktionsnedsättningar, eller synnedsättning, intellektuell nedsättning eller inlärningssvårigheter.

Kriterier för stödet

 1. a) kompetensutveckling för förening
  Förening kan söka stöd för att bättra på sin kunskap och förmåga att driva paraidrott hos sig. Detta kan exempelvis innefatta: bemötande, kunskap hur man kan anpassa åkstil efter funktionsvariation.

Tips på kompetenshöjande insatser:

 • Samarbete med SISU-Idrottsutbildarna, exempelvis gå kursen Inkluderande idrott
 • Samarbete med närliggande förening som idag bedriver parasportverksamhet. Detta behöver inte vara en förening inom SVWF
 1. b) aktiviteter för personer med funktionsnedsättning
  Förening kan söka stöd för genomförandet av aktivitet för personer med funktionsnedsättningar.

Maximalt 15 000 kr per projekt

3. Utvecklingsstöd vuxen

Medlet syftar till att få fler kvinnor att komma in i verksamheten och/ eller komma djupare in i verksamheten.

Projektets utformning

Projektet genomförs över minst 4 tillfällen med träningar eller samlingar som primärt är avsedda för kvinnor. Träningstillfällena kan med fördel ha vissa inriktningar så som: regelgenomgång, hur en tävling arrangeras, funktionärernas funktion vid tävling, grenspecifik teori.

Projektet kan även inrikta sig mot funktionärs-, tränar- och ledarskap. Denna typ av inriktning görs med fördel i samband med sitt RF-SISU distrikt.

Det är fördelaktigt för projektansökan om projektledaren i föreningen är kvinna.

Målgrupp:

Kvinnor, 26 år och äldre, som idag finns i verksamheten men som vill få möjlighet att ta på sig en större roll, och/ eller kvinnor som ännu inte hittat till vår fantastiska sport

Maximalt 6000 kr per projekt

Att ansöka om stöden

Mejla detta ansökningsformulär med eventuella bilagor till This is a mailto link

Deadlines ansökan och återrapport av stöd

Sista ansökan 2022-04-25
Återrapport senast 2022-10-31

Kriterier

 • Projektet behöver matcha syftet och utformningen som finns beskriven om varje utvecklingsstöd
 • Föreningen får ej ha skulder till SVWF i form av ex. obetald medlemsavgift eller återbetalningskrav från tidigare idrottsmedel
 • Ansökan måste vara förbundet tillhanda innan ansökningsperiodens slut
 • Projektet ska genomföras innan slutdatum för återrapporten
 • Förening som inte avslutat projektet inom den angivna tidsperioden, som inte genomförts enligt projektansökan eller som inte återrapporterats i tid
Uppdaterad: 08 APR 2022 15:18 Skribent: Alice Andersson
E-post: Adressen Gömd

 

Hitta förening

 

                      CRAFT
  Officiell Textilpartner till SVWF

 

 

Vi är medlemmar i Städa Sverige

http://www.youtube.com/watch?v=GMDz_R3Wf5o

Postadress:
Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet
Slottsmöllan 10 B
302 31 Halmstad

Besöksadress:
Slottsmöllan 10 B, Röd info - Entré E vid obelisken
302 31 Halmstad

Kontakt:
Tel: +46704834963, +46765869290
E-post: This is a mailto link