Hoppa till sidans innehåll

Att starta en klubb


Förarbete
Det finns vissa speciella nödvändigheter när det gäller vattenskidor, barfota och wakeboard. Man måste ha tillgång till en sjö som passar bra för ändamålet. En liten sjö eller en vik i en större sjö, brukar vara vanligast beträffande vindkänsligheten. När man hittat en åkplats får man börja med att kolla med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i sin kommun, om de tillåter vattenskidåkning där. Går det bra, är det sedan dags att fråga markägaren, om annan än kommunen, om de tillåter detta och om man får anlägga en brygga och en ev. slalombana etc. på deras mark. Ofta kan man få arrendera marken eller fastigheten, och då behöver man försöka få ett kontrakt på 5-10 år minst, vissa bidragsgivare har detta som krav. När man hittat en åkplats som man får hålla till på, bör man starta föreningen innan man går vidare.
Att starta föreningen
Vad krävs för att bilda en ideell förening? Det finns inget krav på hur många man måste vara för att starta en förening, men är man mindre än tre kan det verka lite onödigt. Dessutom är det så att det krävs tre för att bilda en ekonomisk förening, varför man ofta använder detta tal även för ideella föreningar.
När man bildar föreningen utser man en styrelse som ska sköta det löpande arbetet, dessutom skriver man ner stadgar och bestämmer vad föreningen ska heta. Riksidrottsförbundets (RF) normalstadgar innehåller paragrafer som krävs om man vill bli medlem i riksorganisationen. Medlemskap i RF söks via aktuellt specialidrottsförbund (SF), i vattenskidsammanhang är det Svenska Vattenskidförbundet (SVF) som ansökan skickas till. Genom medlemsavgiften erhåller man RF:s grundförsäkring för föreningen. Medlemmarna tillåts också då, med en personligt erhållen licens, att ställa upp i tävlingar sanktionerade av SVF. Många kommuner ställer dessutom krav på ett sådant medlemskap, för att föreningen ska erhålla bidrag.
Hur går man till väga?
Kallelse till ett första möte kan man till exempel sätta upp på ett bibliotek och/eller annonsera i sin lokala tidning. Alla som vill måsta få vara välkomna, annars riskerar man att inte få kalla sig en öppen förening, vilket kan göra det svårare att söka bidrag till verksamheten.
Det är en god idé att skriva ner namn på alla som kommer på mötet, inte bara för att veta vilka som är intresserade, utan också för att ha en röstlängd ifall det skulle förekomma omröstningar på mötet. Det är vanligt att de som kallat till mötet sköter om detta samt ser till att det finns personer som vill leda mötet och skriva protokollet.
Innan mötet bör man ha gjort en dagordning, och förslag till stadgar. Dessa delas ut till deltagarna och den som väljs till mötesordförande ska se till att deltagarna förstår vad innebörden är. En dagordning för ett första möte bör ha följande punkter:
  1. Fastställande av närvaroförteckning/röstlängd (läggs som bilaga till protokollet).
  2. Val av mötesordförande.
  3. Val av mötessekreterare.
  4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
  5. Fastställande av föredragningslista för mötet.
  6. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej).
  7. Fastställande av namn på föreningen.
  8. Fastställande av stadgar för föreningen.
  9. Val av interimsstyrelse (ordförande, samt x antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet.
Man kan givetvis ha fler punkter på dagordningen, men det är inte nödvändigt. Det är viktigt att det upprättas ett protokoll för mötet där det framgår vilka som deltagit och vilka som valts till styrelse, samt givetvis alla andra beslut som fattades.
När mötet är avslutat är föreningen bildad. Det är då interimsstyrelsens uppgift börjar med att ta hand om skötseln av föreningen fram till första ordinarie årsmötet, då ordinarie styrelse, valberedning och revisor väljs.
Postgirokonto
Det behöver man för att få bidrag av kommunen. Det räcker med ett postgiro, för att ha ett konto man får in pengar på och betalar räkningar ifrån. Man behöver ha ett konstituerande styrelsemöte efter bildandet, där man sätter namn till styrelseposterna och upprepar teckningsrätten och anger namn och personnummer på de valda personerna. Protokollen från bildandet och det konstituerande styrelsemötet, tar man med till postkontoret då man ska öppna kontot. Det ska göras av de som är valda att teckna kontot. Protokollen måste vara undertecknade och justerade.
Organisationsnummer
Det är ett slags personnummer för juridiska personer, som man kan få genom att kontakta den lokala skattemyndigheten. De vill att man lämnar in stadgar samt protokoll som visar vem som tecknar föreningen, samma som för postgirot. Organisationsnummer behövs ofta för att ingå avtal, beställa varor och tjänster mot faktura, etc. Det finns inget krav på ett organisationsnummer, men det kan vara bra att ha!
När nu allting är klart med bildandet återstår mycket. Bland annat att skaffa pengar till en båt och anläggning.
Uppdaterad: 22 JAN 2012 12:25 Skribent: Tobias Aderum

 

Hitta förening

 

                      CRAFT
  Officiell Textilpartner till SVWF

 

 

Vi är medlemmar i Städa Sverige

http://www.youtube.com/watch?v=GMDz_R3Wf5o

Postadress:
Västsvenska Vattenskid & Wakeboardförbundet
Per Rudhag, Utlandagatan 31
412 61 Göteborg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: per.rudhag@stroms-gb...

Se all info