Hoppa till sidans innehåll

FinansieringFinansiera Verksamheten
För att kunna bygga upp en anläggning och utveckla föreningen, behövs pengar! De behöver också komma in i stadig takt för att ev. löpande utgifter ska kunna betalas och för att förhoppningsvis spara en del till exempelvis en nyare båt. Föreningen kan ha olika inkomster, till exempel medlemsavgifter, lotterier och bidrag.
Medlemsavgifter
De första intäkterna brukar vara medlemsavgiften. Den får man bestämma på årsmötet varje år, och ju bättre anläggning och utveckling av klubben man får, desto mer är medlemsskapet värt. Det bör naturligtvis tänkas på att alla ska ha råd att vara medlemmar. Det bör också vara lite billigare som ungdom och junior att vara medlem, annars riskerar man snart att bli en förening för inbördes beundran. Då kommer snart förfallet och intresset svalnar för utveckling och underhåll.
Lokalt Aktivitetsstöd
Från och med 1 december 2001 gäller nya regler för det statliga lokala aktivitetsstödet, LOK-stödet.

  • Bidragsberättigade deltagare är barn och ungdomar mellan 7 och 20 år som deltar i en ledarledd gruppverksamhet (observera att maximiåldern är sänkt från 25 till 20 år).
  • Bidrag utgår för maximalt 30 deltagare per sammankomst (observera att tidigare godkänt deltagarantal höjs från 20 till 30).
  • De nya redovisningsperioderna är 1 januari-30 juni och 1 juli-31 december. Ansökan lämnas till ditt distriktsförbund senast den 15 augusti för vårens aktiviteter och den 15 februari för höstens aktiviteter.
  • Ansökan om LOK-stöd ska innehålla redovisning av genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelade på ålder och kön.
Mer om LOK-stöd hittar du i bifogade pdf-filer nedan. Du kan också vända dig till ditt distriktsförbund
Ansökningsblankett

Regler för LOK-stöd

Närvarokort
Lotterier
Det finns många olika typer av lotterier och olika sätt att sälja på. Om det finns några stora arrangemang i Er närhet, kan detta vara ett bra tillfälle att sälja lotter på. Första advent brukar de flesta städer ha tomteparader eller liknande, här finns det chans att dra in ganska stora pengar på en dags arbete. Festivaler eller andra publikdragande arrangemang, är också bra tillfällen att sälja lotter på. Det finns många olika sätt som sagt, det gäller bara att vara kreativ och komma med ideer.
BingoLotto
Den största intäkten i dag, står nog Bingolotto för. Satsar man lite på försäljningen av Bingolotto, så kan man få ihop en ansenlig summa pengar på ett år. En bättre begagnad vattenskidbåt kan finansieras på ett år, med lite engagemang. Därefter kan man kanske fortsätta i lite lugnare takt för att efter några år kunna köpa en ny båt eller göra någon annan investering.
Är Er förening intresserad av att sälja Bingolotter, klicka här för kontaktinformation i vårt distrikt.
Bidrag
Det finns många bidrag som föreningar kan få. Om man får bidrag, är det viktigt att föreningen sköter sin bokföring. När man söker bidrag måste man skriva en ansökan där man berättar vad man ska göra.
De flesta kommuner ger något sorts bidrag till föreningar. För att få bidrag måste man oftast registrera föreningen i kommunens föreningsregister. Dock varierar bidragsreglerna väldigt mycket från kommun till kommun och det går därför inte att säga något generellt om vad kommunerna erbjuder. Kommunerna kan ha bland annat sammankomstbidrag, hyresbidrag, lägerbidrag, verksamhetsbidrag, investeringsbidrag, kursbidrag och medlemsbidrag etc. Kontakta din egen kommuns Kultur och Fritidsförvaltning, för information ang. möjligheter till bidrag.
RF:s Anläggningsbidrag
Skall föreningen bygga klubbstuga, bygga till, renovera m m då kan de finnas möjlighet att ansöka om RF:s anläggningsbidrag. Mer om anläggningsbidrag och hur man söker kan du läsa här.
Allmänna arvsfonden
Kammarkollegiet företräder arvsfondens intressen och förvaltar tillgångarna som en särskild fond. Fondens medel ska enligt lagen om Allmänna arvsfonden delas ut för att främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Sammanlagt ca 150-200 miljoner kronor per år delas ut till olika projekt. Fonden får årligen närmare 2 000 ansökningar om stöd. Ungefär 500 av dem beviljas stöd.

Ansökningskriterier:
  • Stöd ur Allmänna arvsfonden skall enligt lagen främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder.
  • Verksamhet som beviljas stöd skall vara nyskapande och utvecklande och kunna särskiljas från en organisations reguljära verksamhet.
  • Ett projekt kan enligt praxis beviljas stöd ur Allmänna arvsfonden under högst tre år.
Läs mer på: www.arvsfonden.nu
Uppdaterad: 22 JAN 2012 12:21 Skribent: Tobias Aderum

 

Hitta förening

 

                      CRAFT
  Officiell Textilpartner till SVWF

 

 

Vi är medlemmar i Städa Sverige

http://www.youtube.com/watch?v=GMDz_R3Wf5o

Postadress:
Västsvenska Vattenskid & Wakeboardförbundet
Per Rudhag, Utlandagatan 31
412 61 Göteborg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: per.rudhag@stroms-gb...

Se all info