Hoppa till sidans innehåll

Avtalet om RIG Fagersta avslutades med omedelbar verkan!

07 AUG 2020 16:19
Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet måste meddela att vårt Riksidrottsgymnasium i Fagersta är nedlagt. Avtalet parterna emellan sades här om dagen formellt upp av Norra Västmanlands Utbildningsförbund.
  • Uppdaterad: 07 AUG 2020 16:19

Förbundets elitsatsning på Riksidrottsgymnasium (RIG) i Fagersta har efter många år lagts ned med extremt kort varsel.

För det stora flertalet RIG-elever har under åren Riksidrottsgymnasiet fungerat bra men i dokumenterade fall har nu tyvärr en annan bild framträtt.

Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) har granskat verksamheten och gjort bedömningen att kombinationen av historik och nya anmälningar till Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst motiverar en omedelbar uppsägning av avtalet med SVWF. Nedläggningen är gjord med hänvisning till 5 kapitlet i Skollagen då NVU inte kan garantera elevernas trygghet och studiero.

SVWF förstår att denna nedläggning drabbar många och inte minst våra elitsatsande elever i Fagersta. SVWF arbetar i skrivande stund intensivt med att finna en lösning och skapa ett internt pilotprogram som skulle ge berörda elever ett strukturellt stöd i delar av sin elitsatsning. SVWF ber att få återkomma med mer information när konceptet närmar sig implementering.

Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet (SVWF) vill förtydliga att vi har haft samtal med både NVU och Riksidrottsförbundet (RF) och förbundsstyrelsen stödjer därmed det beslut NVU tagit.

Beslutet baseras på en rad olika händelser som tillsammans har bidragit till nedläggningen.
Därtill finns händelser i nutid som visat på en icke acceptabel tystnadskultur. Information visar också att man i verksamheten inte lyckats stävja en kultur som uppfattas som alkohol-/drogvänlig och i vissa fall sexistisk.

Trots att viss information är berättad i förtroende eller anonymt, behöver såväl skolhuvudmannen som SVWF hantera detta på absolut största allvar då det ligger långt utanför idrottens värdegrund samt utanför skollagen. Även om stora delar av verksamheten fungerat bra, har - i kända fall - miljön och kulturen hårt drabbat enskilda elever och detta kan varken vi eller skolhuvudmannen riskera att det fortgår. 

Ärenden har hanterats individuellt under åren men de åtgärder från NVU och SVWF sida – som tidigare satts in för att hantera uppstådda och icke önskvärda situationer – har tyvärr inte efterlevts eller inte haft tillräcklig effekt och genomslagskraft för att ge elever den kvalitet och de förutsättningar som krävs för ett RIG.  

Då SVWF fullt ut står bakom Idrottsrörelsens uppförandekod stödjer förbundet att NVU tagit ett snabbt beslut med stöd i bland annat skollagen.

av SVWF Styrelse 2020-08-07

 

  • Frågor som berör avtalet mellan NVU/SVWF/RF tillika frågor om anställningar hänvisar SVWF till Norra Västmanlands Utbildningsförbund som är Huvudman
  • Frågor som berör gymnasiestudier vid RIG hänvisar SVWF till NVU studie- och yrkesvägledare Sara Forsberg, 0223-443 74 eller till elevernas hemkommuner då hemkommunen beslutar över utbildningsort

  • Frågor rörande SVWF hänvisas till förbundets generalsekreterare This is a mailto link eller förbundsordförande This is a mailto link
  • Information om enskilda ärenden eller personliga uppgifter kommer inte lämnas ut med hänsyn till personal, elever och övriga berörda


Information på RF.se

Idrottsrörelsens uppförandekod

Trygg idrott

RF´s visselblåsartjänst

 
Behöver någon stöd i en orolig situation finns hjälp att få:

UMO.se – stöd till unga som mår dåligt

Brottsofferjouren – medmänskligt stöd även utan brottsutredning

Organisationer & jourer som kan hjälpa
RF´s visselblåsartjänst

Skribent: SVWF
Epost: Adressen Gömd

 

Hitta förening

 

                      CRAFT
  Officiell Textilpartner till SVWF

 

 

Vi är medlemmar i Städa Sverige

http://www.youtube.com/watch?v=GMDz_R3Wf5o

Postadress:
Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet
Slottsmöllan 10 B
302 31 Halmstad

Besöksadress:
Slottsmöllan 10 B, Röd info - Entré E vid obelisken
302 31 Halmstad

Kontakt:
Tel: +46765869290, +46704834963
E-post: This is a mailto link