Hoppa till sidans innehåll

SVWFs kartläggning av verksamheten

18 SEP 2020 14:21
Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet jobbar med kartläggning av den egna verksamheten, men även parallellt med sikte framåt för att skapa ett bättre och starkare idrottsförbund.
 • Skapad: 18 SEP 2020 14:21

Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet (SVWF) har sedan sommaren arbetat med en kartläggning av sin egen verksamhet, där en stor del innefattat det riksidrottsgymnasium (RIG) som funnits i Fagersta. Förbundet styrs av stadgar och policys och inte minst av idrottens värdegrund samt idrottsrörelsens uppförandekod. Kartläggningen har tittat på hur verksamheten har efterföljt ovanstående.

Förbundet har pratat med många olika personer för att få en bild av hur RIG-verksamheten fungerat. Vi har kartlagt både ur ett historiskt- och nutidsperspektiv och bilden som nu kommer fram är  oroväckande. Kartläggningen har gett förbundet en helt annorlunda bild än den som RIG-verksamheten och NVU gett RIG-gruppen och förbundsstyrelsen.

Underlaget till kartläggningen av RIG kommer delvis från verksamhetens dokumentation, utsagor från samarbetspartners och berättelser från en stor mängd berörda personer.
Uppgifterna som gäller brister i hur RIG-verksamheten fungerat är, oberoende av varandra, från förr men också många från nutid. De berättar om hur en tystnadskultur upprättats som låtit det fortgå.

Självklart vet förbundet att det finns delar av RIG-verksamheten som fungerat bra och många elever har haft en positiv upplevelse av verksamheten — men i allt för många nu kända och dokumenterade fall finns uppgifter om hur miljön och kulturen drabbat enskilda elever.

En övergripande bild av kartläggningen över RIG i Fagersta visar brister rörande:

 • Idrottsrörelsens demokratiska grund
 • Trygg idrottsmiljö
 • Efterlevnad av beslutade regelverk och arbetsuppgifter
 • Dokumentation

Det finns uppgifter om att det på RIG i Fagersta bland annat förekommit:

 • Diskriminering, trakasserier och kränkningar
 • Att personlig integritet inte respekteras
 • Jäv och intressekonflikter

Den sammanvägda bilden gör att SVWF inte har förtroende för hur RIG-verksamheten i Fagersta fungerat och SVWF tittar nu på andra vägar för att stödja ungdomar i deras elitsatsning inom vår idrott.  

Just nu arbetar förbundet aktivt med att:

 • Skapa möjligheter till att stötta de elever som skulle gått på RIG i höst
 • Erbjuda drabbade att lämna sina berättelser till vår personal
 • Fortsätta kartlägga då det fortfarande inkommer samtal från berörda som – oberoende av varandra – vittnar om många olika brister och tystnadskultur, även i nutid
 • Granskar olika sätt att stödja elitsatsande ungdomar inom alla våra discipliner
 • Kontinuerligt föra dialog med Riksidrottsförbundet om hur SVWF ska hantera brister inom förbundet samt hur vi som skall kunna nå de mål som finns
 • Uppdatera åtgärdsplaner för hur förbundets egen verksamhet skall säkerställa trygga idrottsmiljöer
 • Uppdatera dokument för att stärka kunskapen om stadgar och värdegrunden hos förtroendevalda, arvoderade, ideellt arbetande personer
 • Uppdatera dokument för att stärka förståelsen för beslut och arbetssätt inom all verksamhet
 • Ytterligare minimerar riskerna för att jävsituationer eller vänskapskorruption kan uppstå

Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet är tacksamma mot de som öppnat sig och berättat om sina upplevelser så att vi som förbund kan jobba framåt – förbundets mål är arbetet ska leda till ett bättre och starkare förbund vilket ger möjlighet till tryggt idrottsutövande på alla nivåer.

Information om enskilda ärenden eller personliga uppgifter kommer inte lämnas ut med hänsyn till alla som på något vis berörs.

Frågor hänvisas till förbundets generalsekreterare via mejl This is a mailto link

 


Information på RF.se

Idrottsrörelsens uppförandekod

Trygg idrott

RF´s visselblåsartjänst

 
Behöver någon stöd i en svår situation finns hjälp att få:

UMO.se – stöd till unga som mår dåligt

Brottsofferjouren – medmänskligt stöd även utan brottsutredning

Organisationer & jourer som kan hjälpa

RF´s visselblåsartjänst

 

Skribent: SVWF
Epost: Adressen Gömd

 

Hitta förening

 

                      CRAFT
  Officiell Textilpartner till SVWF

 

 

Vi är medlemmar i Städa Sverige

http://www.youtube.com/watch?v=GMDz_R3Wf5o

Postadress:
Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet
Slottsmöllan 10 B
302 31 Halmstad

Besöksadress:
Slottsmöllan 10 B, Röd info - Entré E vid obelisken
302 31 Halmstad

Kontakt:
Tel: +46765869290, +46704834963
E-post: This is a mailto link