Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

GDPR - dataskyddsförordning


Grundprinciper i GDPR - datskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen som trädde i kraft 2018-05-25 består i huvudsak av sju grundprinciper som gäller för all behandling av personuppgifter. Principerna kan verka krångliga och svårtolkade och därför har RF beskrivit i vilka sammanhang de är relevanta för idrottsrörelsen.
Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet återger här kortfattat RF´s information om de sju grundprinciperna. (Se hela texten via RF.se/personuppgifter)

 1. Laglighet, skälighet och transparens
  Personuppgifter ska behandlas lagligt, korrekt och transparent i förhållande till den person som registreras.

 2. Ändamålsbegränsning
  Personuppgifter ska endast samlas in och på annat sätt behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål, och får inte senare plötsligt behandlas på något annat vis.

 3. Uppgiftsminimering
  Personuppgifter som behandlas inom idrottsrörelsen ska vara rimliga, relevanta och inte onödigt detaljerade i förhållande till vad de är till för.

 4. Riktighet
  Personuppgifter som behandlas inom idrottsrörelsen ska vara korrekta och uppdaterade, om nödvändigt. 

 5. Lagringsbegränsning
  Personuppgifter får inte lagras längre än nödvändigt. När de inte längre behövs ska de antingen raderas eller avidentifieras.

 6. Integritet och sekretess
  Personuppgifter ska inom idrottsrörelsen alltid lagras på ett säkert sätt.

 7. "Accountability" - Redovisande av efterlevnad
  Alla förbund och föreningar ska löpande dokumentera sitt arbete med en säker hantering av personuppgifter.

Här finns Svenska Vattenskid- och wakeboardförbundets Integritetspolicy som anger varför och hur förbundet hanterar de personuppgifter som hanteras inom verksamheten.
Dokumentet är inte statiskt utan uppdateras vid behov.

Här finns underlag för att begära ut de personuppgifter som finns registrerade och som inte kan tas ut personligen via "Min sida" på IdrottOnline.

Uppdaterad: 23 MAJ 2018 21:37 Skribent: SVWF
E-post: This is a mailto link

 

Hitta förening

 

                      CRAFT
  Officiell Textilpartner till SVWF

 

 

Vi är medlemmar i Städa Sverige

http://www.youtube.com/watch?v=GMDz_R3Wf5o

Postadress:
Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet
Slottsmöllan 10 B
302 31 Halmstad

Besöksadress:
Slottsmöllan 10 B, Röd info - Entré E vid obelisken
302 31 Halmstad

Kontakt:
Tel: +46704834963, +46765869290
E-post: This is a mailto link