Hoppa till sidans innehåll

RIG/LIU/RIU


Inom SVWF och RF har man satsningar på teknikspecifika gymnasieutbildningar sk. Riksidrottsgymnasium - RIG. SVWF´s RIG ligger beläget i Fagersta och utbildningar genomförs i samarbete med Brinellskolan.
För eftergymnasiala utbildningar har RF satsat på att skapa Riksidrottsuniversitet - RIU och Elitidrottsvänliga lärosäten - EVL för att idrottare skall kunna genomföra akademiskastudier samtidigt som man har en aktiv idrottskarriär.

Nedan finner ni information om SVWF´s RIG och om RIU/EVL

  

RIG Nyheter från NVU hittar du via denna länk

RIG-text

 

Så fungerar RIG


 

Varje år har två elitsatsande flickor och två elitsatsande pojkar möjlighet att kombinera gymnasiestudier med elitsatsning på vattenskidor eller wakeboard i Fagersta som ligger i Västmanland cirka 6,5 mil norr om Västerås. Vattenskidgymnasiet startade 1998 och har sedan dess utbildat vattenskidåkare på elitnivå. Sedan flera år finns det även möjlighet för utbildning inom disciplinen wakeboard på gymnasiet.

 

Vi vänder oss till dig som ska börja gymnasiet hösten 2018. Om du tänker satsa för att nå landslagsnivå och har ambitionen att nå den absoluta eliten inom vattenskidor eller wakeboard är Vattenskid- och Wakeboardgymnasiet en unik möjlighet för dig att nå de målen. Det finns även möjlighet för elitåkare som idag går första året på gymnasiet, på annan ort, att söka till andra årskursen vid RIG/Fagersta. Längst ner på sidan kan du ladda hem intresseanmälan.

Intag av elever till RIG/Fagersta

Vattenskid- & Wakeboardgymnasiet är ett riksidrottsgymnasium sanktionerat av RF (Riksidrotts Förbundet) vilket innebär att elever från hela landet kan söka hit. För att komma i åtanke måste du ha Vattenskid- och Wakeboardgymnasiet och aktuell utbildning som första val, du måste även ha den intagningspoäng som gäller för aktuellt gymnasieprogram samt vara elitsatsande vattenskidåkare/wakeboardåkare. Eleverna vid gymnasiet får på bästa möjliga vis möjlighet att kombinera studier med vattenskid- & wakeboardträning av våra absolut bästa tränare givetvis med obegränsad tillgång till våra två egna och specifika anläggningar. Wakeboardeleverna bedriver även mycket av sin träning vid Fagersta Cable Park. Mer info om denna specifika wakeboard park finner du HÄR

Specifika minimigränser ska ha uppnåtts av aspirerande RIG elever vid officiell och av SVWF sanktionerad tävling i antingen slalom, trick eller hopp för att anses vara aktuell att inkluderas i diskussion om antagande till SVWFs RIG i Fagersta. Se dessa gränser för disciplinen vattenskidor HÄR. För disciplinen wakeboard läggs stor vikt på den specifike elevens framtida utvecklingspotential, målmedvetenhet och ambitionsnivå i tillägg till dokumenterade tävlingsresultat.

På Brinellskolan, Norra Västmanlands Utbildningsförbund finns ett brett urval av olika program och inriktningar. Se även skolans hemsida.


Ansökan

Ansökan till Vattenskidgymnasiet går till så här:

1. Programmet söker du på vanligt vis via din egen skola som sedan skickar ansökan vidare. Skriv på din ansökan att det gäller Vattenskid- & Wakeboard gymnasiet i Fagersta.

2. Själva Vattenskid- och Wakeboardgymnasiet söker Du till hos Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundet på speciell blankett. Blanketten skall finnas SVWF tillhanda senast 1 december. (1 december året innan studierna skall påbörjas.)

 

Ansökan - 2020 Parasportförbundet

Inför antagningen 2020 har Parasportförbundet 6 flexibla RIG-platser under en treårsperiod. För att underlätta hanteringen och för att säkerställa att aktuella paraidrottare kommer in rätt i RIG-systemet ber SVWF, RF och Parasportförbundet att du som är parasportare och ansöker om en av Parasport Sveriges flexibla RIG-platser noterar detta i din intresseanmälan.


Boende

Eleverna kommer att i så stor utsträckning som möjligt att beredas plats att bo i egen lägenhet eller att dela lägenhet med andra elever.

 

Ekonomi

Kostnaderna för mat, logi och uppehälle står föräldrarna eller respektive målsmän för innan eleven fyllt 18 år, därefter ansvarar eleven själv för kostnaderna. Detta i enligt med Sverige Rikes lag. Hemkommunen bidrar med ett inackorderingsbidrag utöver den interkommunala ersättningen de betalar till Fagersta Kommun för utbildningen.

Träning

Det ställs stora krav på eleven att sköta träningen som är både hård och tidskrävande. All träning i Vattenskid- och Wakeboardgymnasiets regi sker utanför skolan även om timmarna för individuellt val även används till vattenskid- och wakeboardidrotten. Den praktiska vattenskid- och wakeboardträningen sker på två olika sjöar/anläggningar.
Under läsåret tränar eleverna så mycket som möjligt men av naturliga skäl blir en stor del av träningen förlagd till olika typer av landträning. Året runt tränar eleverna minst fem gånger i veckan. Träningen består av smidighets-, koordinations-, styrke- och konditionsträning. En grovplanering görs av tränarna. Utifrån grovplaneringen gör tränarna detaljplaner för varje vecka och för varje enskild elev vilka presenteras i god tid så att eleverna kan planera sin egen träning, studier och fritid. Den gemensamma träningen bedrivs till största delen på eftermiddagar och kvällar. Såsom ovan beskrivits bedriver alla elever olika typer av alternativ träning då man inte åker vattenskidor eller wakeboard. Träningspassen genomförs i möjligaste mån gemensamt.

 

Läger

Under vårterminen kommer våra elever att få möjlighet att åka på ett längre träningsläger utomlands. Närmare information om detta läger kommer att presenteras i samband med skolstarten på hösten.

 

Teori

Teorikurser genomförs i ämnen som är anknutna till vattenskidor och/eller wakeboard samt inom träningslära och ledarskap.  Både skriftliga och muntliga prov sker. Eleverna deltar också i olika seminarier som har direkt anknytning till vattenskidor och/eller wakeboard.

Betyg

Betyg sätts även i kursen specialidrott. Se mer info HÄR


Målsättning

Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundets målsättning med vattenskidgymnasiet är:

  • Att ge talangfulla och utvecklingsbara ungdomar möjlighet att under gymnasietiden träna och vidareutveckla sig inom disciplinerna vattenskidor och wakeboard
  • Att underlätta kombinationen intensiv och elitinriktad vattenskid- och wakeboardträning med gymnasiestudier
  • Att motivera ungdomar till fortsatt vattenskid- och wakeboardverksamhet som t ex ledare, tränare eller domare efter avslutad elitkarriär

 

Övrigt

I årskurs ett på utbildningen har man möjlighet att söka utökning av studierna.
SVWF rekommenderar att eleverna gör detta så att möjlighet finns att vid behov utöka studietiden med upp till ett år.
Detta är en utmärkt möjlighet att ha med sig då det många gånger försvinner utbildningstid bland annat i samband med träningsläger utomlands.

I början av varje läsår gör eleverna många gemensamma aktiviteter så att alla lär känna varandra grundligt. Även fortsättningsvis och under hela tiden hos oss i Fagersta genomför eleverna många gemensamma aktiviteter såsom exempelvis att besöka olika idrottsevenemang, åka skidor (på snö), olika friluftslivsaktiviteter, gemensamma matlagningskurser etc.


Ytterligare information

På Norra Västmanlands Utbildningsförbunds websida under fliken Program och RIG får Du tillgång till en strid ström av aktuella nyheter som berör SVWFs RIG i Fagersta. Du hittar även enkelt dit genom att klicka HÄR
Ladda även ner din intresseanmälan HÄR

 

Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundet rekommenderar varmt Riksidrottsgymnasiet för vattenskidor och wakeboard i Fagersta och välkomnar din ansökan!

 

 

 


 

Upplysningar - Vill Du få mer information kontaktar Du:


Bengt Marberg, verksamhetsansvarig RIG Fagersta
Telefon: arb. 0223-446 11, mobil. 076-723 53 05
e-post:
This is a mailto link

Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundetförbundet
Telefon: 0709-72 78 29
e-post: This is a mailto link


Länkar

 

Riksidrottsförbundets information om RIG

Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU)

 

 

LIU

Enligt Skolverket och Riksidrottsförbundet finns det per idag ingen gymnasial utbildning som formellt heter lokal idrottsutbildning (LIU).

Lokal idrottsutbildning (LIU) som begrepp existerar dock runt om i Sverige men enkelt sagt kan LIU likställas med det individuella val alla gymnasieelever kan göra. Eleven söker således något av gymnasieskolans program och väljer sedan "Idrott och hälsa – specialisering" som individuellt val och anger därefter vilken idrott. Värt att veta är att långt ifrån alla gymnasieskolor har kapacitet att erbjuda ett stort sortiment av idrotter. Vissa gymnasieskolor erbjuder heller inte "Idrott och hälsa – specialisering" som individuellt val.

Läs mer om SVWF-LIU HÄR

 

 

RIU

 

Riksidrottsuniversitet (RIU) & Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL)

Umeå Universitet, Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH)/Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Göteborgs Universitet/Chalmers har startat upp verksamhet som Riksidrottsuniversitet från och med hösten 2015.

För att stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft och möjliggöra elitidrott i kombination med akademiska studier har Riksidrottsförbundet sedan 2011 arbetat för att starta så kallade Riksidrottsuniversitet, RIU. Umeå Universitet, Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH)/Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Göteborgs Universitet/Chalmers utsågs i mitten av december 2014 som potentiella Riksidrottsuniversitet, samtliga meddelar nu att verksamheten är startad.

RIU & EVL ska ge alla Elitatleter, oavsett idrott, möjligheter till individuellt anpassade studier vad det gäller föreläsningar, studietakt och tentamina. Lärosätet ska även ge support för karriärrådgivning, karriärövergångar samt karriärutveckling. Värt att uppmärksamma är att vår regerande svenska mästarinna, Jennifer Täfvander, redan studerar Civilekonomprogrammet vid Idrottshögskolan - Umeå Universitet. Läs mer om elitidrott och studier i Umeå HÄR.

Se även detaljerad information om både Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten HÄR och du finner det intyg du själv ska fylla i och skicka till SVWF HÄR. Ifyllt intyg ska sändas elektroniskt för vidare behandling och då till kanslikontorets vanliga e-post adress som är This is a mailto link.  Skicka även kopia till undertecknad.

Läs också mer om både RIU & EVL på både www.svenskidrott.se och på www.rf.se


Härunder finner du kontaktpersoner till RIU och EVL.
 

Riksidrottsuniversitet

Kontaktperson/er

e-post

GIH

Jane Meckbach

This is a mailto link

KTH

Inge Jovik

This is a mailto link

Göteborgs universitet

Claes Annerstedt

This is a mailto link

 

Pär Rylander

This is a mailto link

Chalmers

Peter Eriksson

This is a mailto link

 

Magnus Karlsteen

This is a mailto link

Umeå universitet

Tor Söderström

This is a mailto link

 

Pernilla Eriksson

This is a mailto link

     

Elitidrottsvänliga lärosäten

   

Högskolan Dalarna

Anders Henriksson

This is a mailto link

Högskolan Halmstad

Urban Johnson

This is a mailto link

Högskolan Jönköping

Mona Sörman

This is a mailto link

Karlstad universitet

Christian Augustsson

This is a mailto link

Linnéuniversitetet

Mats Glemne

This is a mailto link

Linköpings universitet

Jan Lundgren

This is a mailto link

Malmö högskola

Kristian Sjövik

This is a mailto link

Mittuniversitetet

Fredrik ståhl

This is a mailto link

Stockholms universitet

Karin Granevi

This is a mailto link

Uppsala universitet

Tom Petterson

This is a mailto link

Örebro universitet

Jan Mustell

This is a mailto link

     


Micke
Michael Kjellander
Sportchef SVWF
e-post: This is a mailto link

 

Uppdaterad: 31 JAN 2018 13:40 Skribent: Michael Kjellander

Postadress:
Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet
Slottsmöllan 10 B
302 31 Halmstad

Besöksadress:
Slottsmöllan 10 B, Röd info - Entré E vid obelisken
302 31 Halmstad

Kontakt:
Tel: +46709727829, +46704834963
E-post: This is a mailto link